Coaching Training
Teamtraining

 


 

Coaching / Training

Af en toe zijn er  momenten in je leven, waarin het fijn is dat iemand een paar stappen met je meeloopt. Ik loop, soms letterlijk als wandelcoach, graag met je mee.

Thema´s
Je vraagt je bijvoorbeeld af:

 • Welke kwaliteiten heb ik en waar gebruik ik ze?
 • Hoe kan ik mijzelf met vertrouwen presenteren?
 • Past wat ik doe bij wie ik ben?
 • Hoe communiceer ik effectief en met zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik beter omgaan met anderen?
 • Wat kan ik doen om ´nee´ te zeggen?
 • Hoe blijf ik succesvol functioneren in stressvolle situaties?
 • Hoe houd ik werkplezier in mijn steeds meer eisen stellende functie?

 Methoden en middelen die ik graag gebruik zijn:

 • Wandelcoaching
 • Kernkwaliteiten
 • TA (Transactionele Analyse)
 • RET (Rationele Emotieve Training)
 • Taal van het Lichaam
 • Voice Dialogue
 • Verbindende communicatie
 • Verhalen vertellen

Werkwijze

Tijdens de intake bepaal jij wat jouw einddoel wordt. We spreken af hoe veel bijeenkomsten jij nodig hebt. Mijn ervaring is dat 5 tot 10 bijeenkomsten doorgaans voldoende is. 

In geval van een zakelijk traject zijn evaluatiemomenten met je leidinggevende van toegevoegde waarde.

We kijken tijdens het coachtraject naar jou als compleet persoon. Dat betekent dat we werken met jouw  drijfveren, je manier van omgaan met anderen, wat je gedachten en gevoelens zijn en hoe jij je lichamelijk voelt.

Ik stimuleer je tot actie. Daardoor wordt jouw einddoel en de route daar naar toe zichtbaar en concreet. Af en toe krijg je een opdracht mee, zodat je uitgedaagd wordt om aan je doel te werken.

 


 

Training

In trainingen werk je naast het verkrijgen aan inzicht ook aan het onder de knie krijgen van vaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van oefenen met elkaar, eventueel met behulp van een trainingsacteur en praktijkopdrachten.

Een training kan een zinvol vervolg zijn op een coachingstraject.

Trainingen die ik aanbied zijn bijvoorbeeld:

 • Krachtige gespreksvaardigheden
 • Feedback geven en ontvangen
 • Verbindend communiceren
 • Presenteren met Plezier

 


 

Teamtraining

Teamtraining ‘Het Verhaal van het Team’

Bij een teamtraining of teamcoaching werk ik graag samen met Conny Groeneveld.

Aan een team worden doorgaans hoge eisen gesteld. De focus ligt op het behalen van resultaten. Om de ‘kunst van het samenwerken’ en communicatie te versterken kan teamcoaching en -training een goede begeleidingsvorm zijn.
De training richt zich op optimaliseren van teamdynamiek. Wij doen dit niet door middel van een analyse, maar door het team te laten vertellen welk verhaal het heeft en welk verhaal het in de toekomst wil vertellen. Welke hindernissen zijn er genomen of nog te nemen? Hoe is dit gebeurd of hoe willen we dat dit gaat gebeuren? Wie en wat is daar voor nodig? Welke heldenrol vervult een ieder?
Conny en ik ondersteunen teams in hun ontwikkelingsproces.

Wij kunnen worden ingezet wanneer er:
• Een ontwikkeling gaande is naar zelfsturend worden;
• Ontwikkeld wordt op eigenaarschap;
• Conflicten zijn;
• Een interne of externe crisis is;
• Ontevredenheid heerst;
• Spanning is;
• Een team een compliment verdient. Teams die goed draaien kunnen nog sterker worden door daar aandacht aan te besteden. Hoe houdt het team de kracht?

Thema’s die de revue passeren tijdens de teamtraining zijn:
• Het nemen van verantwoordelijkheid;
• Communicatie onderling, met klanten en/of de organisatie;
• Transparantie in de communicatie;
• Het ontwikkelen van ene gezamenlijke visie, missie en teamdoelen;
• Het kennen en gebruiken van elkaars kwaliteiten;
• Als laatste en tegelijkertijd een heel belangrijke; Plezier in het werk.

‘Het Verhaal van het Team’ is ontwikkeld door Conny en mij onder supervisie van Machteld Stakelbeek. Conny heeft expertise in team coaching en verbinden, ik heb ervaring in het ervaringsgericht leren. 
Samen zijn wij open, nieuwsgierig, verbindend, speels, duidelijk, energiek, wijs, sensitief en krachtig.

 


 

 


 

Close Menu