Privacyverklaring

Privacyverklaring Joke van Diest LIVIApresentaties

Joke van Diest LIVIApresentaties hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke gegevens verzamelen wij
Joke van Diest LIVIApresentaties gebruikt persoonlijke en klantgegevens alleen voor (interne) bedrijfsdoeleinden en na toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Zij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In de volgende situaties worden de volgende gegevens bewaard:

1. Het aanvragen van informatie via de website www.jokevandiest.nl Nadat wij op uw verzoek hebben gereageerd zullen wij uw contactgegevens enkel in de mail bewaren.
2. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief wordt alleen uw naam en emailadres geregistreerd.
3. Indien u deelneemt aan een workshop/training/opleiding binnen Joke van Diest LIVIApresentaties worden de volgende gegevens bewaard:
     o Voornaam en achternaam van de deelnemer
     o Het mailadres van de deelnemer
     o De factuurgegevens.
     o Geslacht (dit gebruiken wij om de juiste aanhef te gebruiken in onze communicatie)
4. Daarnaast verwerkt Joke van Diest LIVIApresentaties persoonsgegevens ten behoeve van:
     o Register van deelnemers aan scholingen. Hierbij worden tevens de geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemer genoteerd in verband met het verstrekken van een certificaat.
     o Register van docenten: NAW-gegevens van de docenten en trainers.
     o Register van klanten: NAW-gegevens van de instellingen en hun contactpersonen. Indien door u opgegeven: uw privé- en/of uw zakelijke gegevens m.b.t. contracten, financiële of andere overeenkomsten en diensten

Met welk doel worden de gegevens verzameld?
Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze dienstverlening met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is Joke van Diest LIVIApresentaties niet in staat om de gevraagde dienst aan u te leveren alsmede aan de andere verplichtingen te voldoen. U kunt deze dienst niet aangaan met Joke van Diest LIVIApresentaties zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken.
Wij behandelen uw gegevens uiterst zorgvuldig Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Privacy op onze website
Joke van Diest LIVIApresentaties gebruikt op de website geen cookies en maakt geen gebruik van Google Analytics.

Verstrekken gegevens aan derden
Joke van Diest LIVIApresentaties zal persoonlijke en klantgegevens niet verkopen aan derden.

Gebruik van foto’s en filmpjes
Voor foto’s en filmpjes op de site, in trainingen en nieuwsbrief vragen wij vooraf schriftelijke toestemming van de personen die op de foto of film staan.

Uw persoonsgegevens
Deelnemers en klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, aan te passen of te vragen de gegevens te verwijderen.
Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw mailadres dat bij ons bekend is.

Bewaartermijn
Joke van Diest LIVIApresentaties bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Veiligheid
Joke van Diest LIVIApresentaties zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Joke van Diest LIVIApresentaties bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer, servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Joke van Diest LIVIApresentaties zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Joke van Diest LIVIApresentaties raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Joke van Diest LIVIApresentaties uw informatie beschermt.

Contactgegevens
Joke van Diest LIVIApresentaties
Goudse straatweg 2
3421 GJ Oudewater
Email: joke@jokevandiest.nl

Vragen en klachten
Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring van dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Als u van mening bent dat Joke van Diest LIVIApresentaties in Zorg niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via joke@jokevandiest.nl Joke van Diest LIVIApresentaties wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.